Technologia

Nasza firma wykonuje zlecenia kompleksowo, począwszy od projektu konstrukcji dachowej, poprzez jej wykonanie, impregnację na transporcie i montażu u naszego Klienta kończąc.

Projekt konstrukcji dachowej

Do projektowania drewnianych konstrukcji dachowych (składającej się z wiązarów) używamy najnowszego i wyspecjalizowanego oprogramowania Pamir firmy MiTek Industries Ltd. Oprogramowanie to uwzględnia wszelkie aktualne zmiany w Prawie Budowlanym i w Normach oraz zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji dzięki uwzględnianiu odpowiednich marginesów bezpieczeństwa. Konstruktor obliczając wytrzymałość całej konstrukcji optymalizuje ilość wymaganego drewna i precyzyjnie określa położenie płytek kolczastych. Następnie wykonany projekt przedstawiany jest Inwestorowi do wglądu. Po akceptacji projektu jest on przesyłany do precyzyjnych maszyn sterowanych numerycznie w naszym Zakładzie Prefabrykacji Konstrukcji Dachowych.

Drewno, które stosujemy

Do wykonywania naszych konstrukcji używamy certyfikowanego konstrukcyjnego drewna importowanego ze Skandynawii o wysokiej klasie wytrzymałościowej C-24 lub C-30. Drewno to suszone jest komorowo do odpowiedniej wilgotności, następnie jest czterostronnie strugane i impregnowane.

Zabezpieczenie konstrukcji dachowej

Nasze drewniane konstrukcje zabezpieczamy środkiem do impregnacji drewna konstrukcyjnego Fobos® M-4. Środek ten zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów i grzybów domowych oraz pleśniowych. Ponadto uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia – zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia się go oraz przeciwdziała rozprzestrzeniania się ognia.

Metalowe łączniki w konstrukcji

Metalowymi łącznikami w konstrukcjach dachowych są certyfikowane stalowe płytki kolczaste z wytłoczonymi kolcami. Łączą one ze sobą poszczególne elementy drewna za pomocą specjalistycznej prasy z dużym naciskiem. Tak połączone elementy drewniane tworzą właśnie wiązar, z których to zbudowana jest drewniana konstrukcja dachu.

Produkcja w Zakładzie Prefabrykacji Konstrukcji Dachowych

Do produkcji wiązarów stosujemy wysokiej jakości materiały, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty. Poszczególne elementy drewniane wiązarów są docinane przy wykorzystaniu piły sterowanej numerycznie (CNC). Następnie precyzyjnie docięte elementy składane są na stołach montażowych i łączone płytkami kolczastymi za pomocą prasy hydraulicznej. Wysoka dokładność wymiarów elementów eliminuje niezgodności na budowie, przyśpiesza montaż i gwarantuje zachowanie płaszczyzny połaci, która jest istotna przy montażu pokrycia dachowego.

Montaż u naszego Klienta

Prefabrykowaną konstrukcję dachową u naszego Klienta składa się z gotowych, precyzyjnie wykonanych elementów w zakładzie produkcyjnym. Dlatego też montaż takiej konstrukcji jest o wiele krótszy od montażu tradycyjnej więźby dachowej. Montaż konstrukcji trwa zwykle od 2 do kilku dni w zależności o stopnia skomplikowania konstrukcji.